Hur kan en terrängbana vara utformad?

En terrängbana för ATV kan se ut på flera olika sätt beroende på var den ligger, vem som anlagt den med mera. Ofta finns de dessutom i olika svårighetsgrader så att alla som vill kan vara med och åka efter den egna förmågan. Ibland finns det också banor som passar för barn och ungdomar med mindre ATV:s.

En lätt bana

En lätt terrängbana kan vara i stort sett helt platt, med bara lite rötter och kanske lite lera att passera igenom. Dessa banor passar ofta de förare som inte kört i terräng tidigare och ofta är de även lämpliga för barn med mindre fordon. På denna typ av bana behöver föraren inte tänka på branta sluttningar, djupa hål och annat som kräver att man kan balansera sin ATV på rätt sätt. Dessa banor är ofta inte heller så långa och kan vara placerade nästan var som helst.

Banor som ger mer utmaning

Om man kört ATV ett tag söker man troligen efter banor som kan vara lite mer utmanande och som kräver mer av både maskin och förare. Då kan en mer avancerad bana med vatten, träd och annat vara lämplig. Ofta ingår branta kullar uppför och nedför, diken, nedfallna träd, hål och vatten på dessa banor. Det krävs att man vet när man ska gasa, bromsa och hur man balanserar ATV:n även när hindren blir lite högre. Om man kommer till ett berg på banan måste man kunna köra uppför det utan att ramla ner igen. Dessa banor finns ofta längre ut i skog och mark.

Generellt sett är det som så att risken att skada sig eller ATV:n blir högre ju svårare banan är. Detta är något man som förare bör vara medveten om eftersom att arrangören av banan ofta inte står för eventuella kostnader i samband med olyckor.