Bra att veta om man vill köra i terräng

Får en ATV köras i terräng?

Generellt sätt är det förbjudet att framföra motordrivna fordon i terrängen och det finns bara få undantag för detta. Ofta är en ATV konstruerad för att ta sig fram i just terräng men det många inte vet är att de i stort sett bara får användas där i samband med skogs- eller jordbruk. Vid arbete i parker eller liknande är ATV också tillåtet att använda.

När det gäller särskilt iordningställda terrängbanor gäller dock lite andra regler. Vissa av dem tillåter att ATV framförs, medan andra bara accepterar motorcyklar och bilar. Terrängbanan kan ofta vara ett bra utrymme för den som vill öva upp sin körteknik på ATV, samt för dem som gillar lera och att kunna köra utan att behöva ta hänsyn till omgivande trafik med mera.

Vad räknas som inhägnat område och terrängbana?

För att en plats ska kunna kallas terrängbana måste den vara inhägnad. Det finns egentligen ingen definition av vad ett sådant område egentligen är men många rättsfall pekar på att varken allmänheten eller annan trafik ska kunna komma in på det område som avses. Både flygflottiljer, villatomter och campingplatser har underkänts som inhägnade områden. Dock kan en bana som anläggs i glesbygd och som sedan hägnas in med plastband och har funktionärer som övervakar, godkännas. Polisen eller Länsstyrelsen kan ofta vara behjälpliga med att ge information om området är godkänt eller inte.

Viktigt att vara försäkrad vid terrängkörning

Oavsett om man har en ATV som är registrerad eller inte måste man ha en trafikförsäkring på den. Det gäller även om man bara använder den på inhägnat område eller terrängbanor. Denna försäkring ger ersättning till passageraren, föraren och en eventuell tredje man vid en olycka. Om ATV:n används vid en tävling eller träning inför en tävling på en terrängbana behövs ingen trafikförsäkring. Dock måste man som förare noga kontrollera att en motortävlingsförsäkring tecknats av den som arrangerar tävlingen eller träningen.