Terrängbanor

Vanligen är det förbjudet att köra ATV i terrängen. Därför har det blivit allt vanligare att anlägga så kallade terrängbanor där förare kan öva upp sina färdigheter.