Att tävla i motocross med ATV

Motocross är en relativt extrem motorsport och att köra den med en ATV lägger till ännu en dimension i sporten. Denna sport ger föraren upplevelser utöver den vanliga körningen eftersom att faktorer som teknik och fart blandas med föraregenskaper som envishet, uthållighet och kyla. Som förare behöver man ha en god fysik för att kunna delta i sporten. Om kroppen inte är vältränad är det svårt att kunna hantera fordonet.

Cross med ATV har i Sverige varit en stor sport länge. Det har ända sedan år 2000 funnits flera tävlingar med ett noggrant utarbetat regelverk.

För att man ska få köra ATV på en bana måste banan vara godkänd för just ATV. Från år 2008 är det också som så att ATV får träna tillsammans med solofordon och detta har också ökat möjligheterna för att grenen ska utvecklas. Det svenska riksmästerskapet i cross för ATV kördes också under år 2008 och efter detta har antalet tävlingar och utövade tävlingar ökat varje år. Dock är sporten fortfarande liten jämfört med andra motorsporter men man kan definitivt se att det är en sport på frammarch.

Svårare tävlingar

Många gånger kan det verka enklare att köra ett fordon med fyra hjul istället för två. Det är dock inte riktigt sant. En ATV väger långt mycket mer än en vanlig motorcykel och sidoförskjutningskrafterna märks också mycket tydligare eftersom att en ATV inte kan lutas på samma sätt som en motorcykel. Att styra en ATV genom en kurva i högre fart på en bana kräver att föraren har mycket styrka i kroppen. Om styrkan saknas är risken stor att fordonet kör av banan. I motocross är banan dessutom ofta svårkörd då den kan vara lerig eller sandig. Det gör att föraren måste ta i än mer för att kunna få med sig fordonet i svängen.