Tävlingar

Det finns flera olika typer av tävlingar man kan delta i med en ATV men hur går det egentligen till? Hur körs dessa olika tävlingar?