Vad är en fyrhjuling egentligen?

ATV eller fyrhjuling kan delas in i flera olika fordonstyper beroende på vad man har för avsikt att använda fordonet till. I begreppet ATV ingår fordon med flera olika användningsområden. De kan till exempel användas inom skog- samt jordbruk, som hobby, inom kraftföretag, som transportmedel på allmän väg och mycket annat. I och med detta finns det också väldigt många olika regler som gäller för fyrhjulingar och ATV:s beroende på vilken fordonstyp den aktuella maskinen tillhör. Gemensamt för dem alla är dock att föraren måste ha förarbehörighet och normalt sett är det också förbjudet att köra ATV:n i terräng.

ATV som lekfordon för barn

En ATV som ska räknas som lekfordon får inte kunna köras fortare än 6 km per timme. Denna hastighet motsvarar ungefär gånghastighet i rask takt. När ett barn kör ett lekfordon har det samma skyldigheter som en gående har i trafiken. Man brukar rekommendera att barn i ett lekfordon alltid har en vuxen som håller leken under uppsikt. Det är alltid den vårdnadshavare, eller den som anordnar körningen för den minderåriga som måste se till att det finns en godtagbar säkerhet, att hjälm används samt att det finns ett tillräckligt bra försäkringsskydd.

När ATV:n inte är ett lekfordon

Många barnfyrhjulingar kan gå fortare än 6 km per timme, eller ha en förbränningsmotor. Då räknas den inte till lekfordon längre. Då är ATV:n istället en motorcykel eller moped och då måste den också både registreras och godkännas för att någon ska få använda den utanför det inhägnade området. I dessa fall krävs det också att föraren har förarbehörighet samt rätt ålder. Om en vårdnadshavare eller annan vuxen låter barnet köra denna typ av fyrhjuling eller ATV kan denne dömas för att ha tillåtit olovlig körning. Detta kan göra att den vuxnes körkort dras in. Många gånger kan också barnet få svårt att få körkortstillstånd.