Olyckor med ATV

Allt fler olyckor med ATV inträffar

Under de senaste åren har man kunnat se en markant ökning bland antalet skadade och dödade förare och passagerare på fyrhjulingar. Många av de som skadas i olyckor är barn. De olyckor som tydligt dominerar är alkoholrelaterade sådana, samt singelolyckor. Även olyckor där ATV:n välter är vanliga och det är också i dessa olyckor som de flesta dödsoffren sker. Många olyckor med dödlig utgång sker ofta genom att ATV:n går igenom isen.

Kort fakta om olyckor med ATV

  • I mer än 90 % av dödsolyckorna rör det sig om singelolyckor.
  • I 7 av 10 olyckor på väg har föraren omkommit på grund av att ATV:n vält. Utanför väg är siffran 6 av 10 fall.
  • Dödsorsaken i vältningsolyckorna är ofta att föraren får fordonet över sig.
  • Bland de dödsolyckor som sker på väg står huvudskador för mer än hälften av skadorna.
  • Ungefär 60 % av de omkomna förarna har haft alkohol i blodet.
  • Närmare 40 % av olycksoffren på och utanför väg är barn under 15 år.

Ta det försiktigt när du kör

När man kör en fyrhjuling är det viktigt att man är medveten om att dess köregenskaper inte är desamma som hos en bil. En olycka kan mycket lätt inträffa om en förare inte tänker sig för. Om man har rätt att köra fyrhjuling enligt sitt körkort kan det finnas en hel del att vinna på att gå en extra utbildning speciellt för ATV, även om det inte finns några regler som kräver den. Dessa utbildningar finns både för att föraren ska kunna skydda sig, men också för att ATV:ns kapacitet ska kunna utnyttjas så bra och säkert som möjligt. Det är också viktigt att man är särskilt försiktig i terräng, på is eller om barn är med när man kör ATV på olika ställen.